Karlskoga är en kommun som ligger efter E 18. Ungefär lika långt från Stockholm, Oslo och Göteborg. Församlingen är gammal. Den grundades på 1580-talet av Gustav Vasa´s son Carl. Med orden "Har det förut hetat Möckelnsbodar skall det härefter heta Carls skogar" grundade Carl IX Karlskoga församling.

Kommunen ligger i landskapet Värmland men till hör Örebro län. Den ligger i en gryta mellan Kilsbergen och ett höglänt område väster om staden. Staden är nog främst förknippad med AB Bofors och vapenproduktion. Men den är även känd som en motorstad genom de årligen återkommande tävlingarna på Gelleråsens Motorstadion. Här har sådana stora namn som Stirling Moss, Joakim Bonnier, Ronnie Pettersson m fl. stått på startlinjen. Kanonloppen under 1960-talet var stora händelser i Racing-Sverige.

 

 Bilder från svunna Karlskoga centrum

Bilder från östra Karlskoga
Karlskoga som Motorstad