Innan Du kommer in på själva trädet är det kanske på sin plats att berätta vad symbolerna i trädet betyder.

Symbolen står för ansedel 1 där personen utgör huvudperson.
Symbolen står för ansedel 2 där personen finns omnämnd.
Symbolen står för antavla.
Symbolen står för biografi, där sådan finns. 
Jag är nu inne i en fas där jag kompletterar upp min forskning med utförligare biografier. Dessa lägger jag ut då det gäller syskon till personerna i min antavla. 
Uppdaterat
   
2024-01-08 Karin Skålander  
   
   
 
 Alla jag haft kontakt med och som lämnat mail-adress kommer att få en uppdaterad släktutredning när deras gren är klar. 
För närvarande är forskningen koncentrerad till alla som har knekten Jakob August Skålander som sitt ursprung.
  Fotoalbum m gamla släktfoton  
Genom att klicka på trädet här under, kommer Du vidare till själva släktträdet.