Torpvandring i Kråksmåla 6/9 2010

Genom Kråksmåla Hembygdsförening fick min kusin Birgitta kontakt med en man som var mycket välbekant med torpet Hästhagen under Hinshult i Kråksmåla. Hans namn var Roland och han var mycket rask med att erbjuda sig att guida oss i våra eftersökningar efter torpens geografiska belägenhet.

Av detta kartblad framgår det var vi befann oss. Man ser Kråksmåla i övre vänstra hörnet. Nybro ligger ca 25 km fågelvägen rakt söderut. Torpen Hästhagen och Godehult som  vi sökte är utmärkta rakt öster om Skoghultkorsningen.
 

Efter ca 600 meter på vägen mot Torshult så parkerade vi bilarna och begav oss in i skogen. Terrängen var lätt att gå i men jag kunde inte undgå att tänka på hur det kunde ha varit kring 1850-talet. Tätare skog, kanske inte så upptrampad stig och framför allt - inga asfalterade vägar som genomborrade socknarna.

Här ondgör sig politikerna i dag för att hastigheten på vägarna begränsas till 80 istället för 90. Hela existensen verkar rasa ihop - det är nog dags att sätta sig på en stubbe och reflektera lite över livets tillvaro.

Efter att under Rolands ledning ha gjort en tidsresa om ca 600 meter rakt tillbaka genom årtalen så kom vi fram till dessa brunnsringar. De fanns förvisso inte på 1800-talet , ej heller under första delen av 1900-talet. De utgör ett modernare påfund. Men likväl - detta är den källa ur vilken vår farfars morfar en gång i tiden gick för att hämta upp vatten.

Så långt ifrån dagens VA-nät som genomkorsar bostadsområden som tänkas kan. Men det fungerade och människan överlevde och tog sig vidare till i dag.  

Då vi passerat "vattenhålet" kom vi fram till denna stenmur. Det är ganska troligt att detta är en del av stenmuren som omgav Hästhagen. Vandringen fortsatte åt vänster och upp på den lilla upphöjningen.

Att vi var vid Hästhagen under Hinshults ägor, Kråksmåla socken, stod klart. Då vi kommit upp på upphöjningen och vandrat över en stenröjd mindre äng där gräset växte högt, uppenbarade sig denna skylt. "Husgrund Hästhagen, sist boende Ellen Larsson, född 1892, fram till 1943. Därefter revs husen. Kråksmåla sn:s hembygdsförening, maj 2009" 

Där detta buskage nu står var torpet en gång i tiden beläget. Buskar och övrig vegetation gjorde att det ej var möjligt att finna några lämnar i form av grundstenar och dylikt. Brunnen vi passerat låg vid de granar som man ser långt borta i bildens bakgrund.

Här är den gräsyta vi passerade. Man är kanske inte helt ute och "cyklar" om man förmodar att det utgör en mark som Johan Fredrik trälat med att befria från sten och sedan odla sina grödor på. Här på detta torp föddes Ida Gustawa Johansdtr, vår farfar Birger´s moder, för 155 år sedan på lördagen den 25 augusti år 1855.

Genom Roland Larsson har jag fått ta del av fotografier som visar hur torpet Hästhagen såg ut omkring 1942.
I detta torp bodde alltså torparen Johan Fredrik Pettersson med hustru och 5 barn år 1855.
   
   

Efter att ha besökt platsen som Johan Fredrik levde på som torpare och där farfars mor Ida Gustafwa såg ljuset för första gången så var det nu dags att försöka finna platsen där torpet Godehult (Gaddehult) under Nyemåla en gång var beläget.

Vi företog nu en bilfärd rakt ut i landet ingenstans. I början kan man kalla vägen för en vanlig skogsväg för att sedan övergå till en väg bestående av två hjulspår med gräsväxt emellan. Färden in i det okända landet var 6 kilometer. Vägen gick nästan lika mycket upp och ned som vänster respektive höger som rakt fram. Men till slut ledde vår guide oss till en föryngringsyta där vi stannade. Vi befann oss nu på den plats där vår farfars morfar Johan Fredrik Pettersson föddes söndagen den 5 maj 1816. Fadern i torpet var Peter Svensson och modern var en Stina med okänt efternamn.
Platsen för torpet finns utmärkt på en torpinventeringskarta på Nybro bibliotek. Däremot finns det ingen skylt som utvisar var byggnaden var belägen.
 
Detta foto är taget från ett jakttorn på den plats där bostadshuset en gång låg.
Denna bild är tagen mot väster. Det känns lite svårt att föreställa sig att platsen en gång i tiden varit bebodd.
Denna bild är mot söder och den väg vi kom på. Det lär ha varit en form av "lagårdsbyggnation" på andra ungefär där vägen nu går fram.
   
Med denna bild så avslutades denna torpvandring i skogarna kring Nyemåla och Hinshult i Kråksmåla socken, Handbörds härad. Jag kallar min hemsida för "En resa i tid och rum". Denna måndag har verkligen utgjort en sådan. Först så har vi trampat på mark som våra anor trampade för 200 år sedan och sedan var det en resa i rummet. Från det moderna behagliga vardagslivet till ett rum där man verkligen var tvingad att kämpa med naturen för att kunna leva och för att kunna träffa och möta andra människor.